برگزاری دومین جلسه کارگاه دانش افزایی دانشجویان

برگزاری دومین جلسه کارگاه دانش افزایی دانشجویان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دومین کارگاه طرح فرهنگ، پویایی و سلامت در دانشکده صنایع غذایی سی ام فروردین ماه برگزار خواهد شد.

دومین کارگاه طرح فرهنگ، پویایی و سلامت در دانشکده صنایع غذایی سی ام فروردین ماه برگزار خواهد شد. این کارگاه با عنوان آشنایی و مقابله با بیماری ایدز با همکاری مربیان شبکه بهداشت شهرستان بهار در محل دانشکده برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری سی  ام فروردین ماه ساعت 12 ظهر در محل دانشکده می باشد.
کارگاه های بعدی تحت عنواینی مانند پیشگری و مبارزه با مواد مخدر، رواگردان ها و فضای سایبری و مخاطرات آن در ماه های آتی برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است پس از اتمام طرح مذکور به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد شد.