برگزاری جلسه توجیهی و معارفه با دانشجویان ورودی

برگزاری جلسه توجیهی و معارفه با دانشجویان ورودی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با حضور ریاست دانشکده، معاونت آموزشی و اعضای هیئت علمی برگزار می گردد.

روز دوشنبه 27 مهرماه جلسه معارفه و توجیهی با دانشجویان ورودی 94 با حضور ریاست دانشکده، معاون آموزشی، مدیر گروه صنایع غذایی و اعضای هیئت علمی برگزار می گردد. در این جلسه دانشجویان ورودی 94 بیشتر با فضای دانشگاه و دانشکده و امور مربوط به دانشجو آشنا خواهند شد.