برگزاری امتحانات پایان ترم

برگزاری امتحانات پایان ترم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری امتحانات پایان ترم دانشکده صنایع غذایی

طبق تقویم آموزشی امتحانات پایان ترم در دانشکده صنایع غذایی بهار در حال انجام بوده که در طول این امتحانات جناب آقای دکتر بنی اردلان، مشاور محترم رئیس دانشگاه بوعلی سینا و رئیس پردیس واحدهای اقماری دانشگاه بوعلی سینا از روند برگزاری و نحوه برنامه ریزی این امتحانات بازیدی به عمل آورده و جویای چگونگی برگزاری آن گردیدند که در نتیجه از روند برگزاری این امتحانات رضایت خود را ابراز نمودند.