بازدید از سوله در حال ساخت

بازدید از سوله در حال ساخت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

صبح روز 20 بهمن ماه جناب آقای دکتر صادقیان به همراه دکتر سیاری از سوله دانشکده بازدید به عمل آوردند.

پس از اتمام احداث دیوارهای سوله، امروز صبح آقای دکتر صادقیان مدیر محترم فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه به اتفاق آقای دکتر سیاری و آقای مهندس زیبازاده و پیمانکار طرح آقای حسینیان از سوله بازدید نموده و مراحل انجام کار و ایرادهای موجود را بررسی نموده و به چگونگی رفع این ایرادات پرداختند.

مقرر گردید پس از رفع ایرادهای جزئی نسبت به فوندانسیون کف اقدام نموده تا سوله جهت راه اندازی آماده و مورد بهره براری قرار گیرد.