اطلاع رسانی

اطلاع رسانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاع رسانی از طرق وبسایت

به آگاهی می رساند از این پس اطلاعیه های دانشکده از طریق وبسایت دانشکده به آدرس  bahar.basu.ac.ir اعلام خواهد شد.