اطلاعیه خوابگاه دانشجویی در سال تحصیلی 94-93

اطلاعیه خوابگاه دانشجویی در سال تحصیلی 94-93


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

خوابگاه به دانشجویانی تعلق می گیرد که وجه خوابگاه را پرداخت نموده باشند.

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه:

دانشجویان محترم بایستی قبل از شروع سال تحصیلی مبلغ 4750000 ریال به شماره حساب 2413062120 به نام دانشکده صنایع غذایی نزد بانک تجارت- شعبه دانشگاه بوعلی واریز نموده و اصل فیش واریزی  را به دانشکده ارایه نمایند تا به خوابگاه معرفی شوند.