اردوی غار علیصدر

اردوی غار علیصدر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده صنایع غذایی بهار طبق سنوات گذشته برای دانشجویان خود در تاریخ چهارشنبه 23 آذر ماه 1401 اردوی غار علیصدر برگزار نمود. در این اردو دانشجویان ورودی های مختلف در مقاطع کارشناسی و ارشد شرکت نمودند.