مراسم تودیع و عارفه رئیس سابق و جدید دانشکده صنایع غذایی بهار

11 Jul 2017
کد خبر : 6708471
تعداد بازدید : 53

جلسه تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشکده صنایع غذایی بهار با حضور رییس محترم دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

جلسه تودیع و معارفه رئیس سابق دانشکده صنایع غذایی بهار دانشگاه جناب آقای دکتر محمد سیاری و رئیس جدید جناب آقای دکتر علی اصغر ساکی  با حضور دکتر حسن علی عربی رییس دفتر ریاست و روابط عمومی و دکتر محمدجعفر بنی اردلان رییس پردیس دانشکده های اقماری دانشگاه، برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر علی عربی از شایستگی های آقای دکتر ساکی صحبت نموده و از زحمات آقای دکتر سیاری در طول تصدی ریاست دانشکده صنایع غذایی بهار قدردانی نمودند.

در ادامه آقای دکتر سیاری چشم اندازی از سه سال گذشته دانشکده ارائه نمودند و آقای دکتر ساکی، رئیس جدید دانشکده نیز شرایط دانشکده های اقماری را برشمرده و به پیگیری بیشتر امور اشاره داشتند.

در پایان آقای دکتر علی عربی خواهان تلاش مدیریت جدید دانشکده صنایع غذایی بهار جهت تعامل کارکنان و اعضاء هیأت علمی آن دانشکده با یکدیگر و سایر دانشکده ها و مدیریت های دانشگاه شدند.