بازدید معاونت محترم فرهنگی دانشگاه

09 Oct 2017
کد خبر : 6708171
تعداد بازدید : 52

معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگه و مشاور محترم رئیس دانشگاه از خوابگاه های دانشجویی دانشکده بازدید نمودند.

با هماهنگی به عمل آمده و در پی برگزاری نشست صمیمی دانشجویان با مسئولین محترم دانشگاهف روز دوشنبه مورخ 17 مهرماه 1396 معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جناب آقای دکتر عروتی و ماشور محترم رئیس و رئیس پردیس دانشکده های اقماری دانشگاه به همراه رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر ساکی و معاون محترم جناب آقای دکتر کرمی در خوابگاه حضور یافته و در نشستس صمیمانه با دانشجویان به گفت و گو پرداختند.

در آغاز این نشست ابتدا دکتر عروتی به ایراد سخنانی در مورد عاشورا و واقعه کربلا، در پی آن به ثمرات خون شهدای کربلا پرداخته و سپس در مورد دانشجو و دانشگاه، روابط اجتماعی و حضور در فضای مجازی، فرصت ها و مخاطرات این فضا به ذکر نکاتی پرداختند. در ادامه ایشان خواستار ارتباط مستمر دانشجویان، مخصوصاً دانشجویان دانشکده های اقماری با مدیریت و پرسنل دانشکده شده و بیان داشتند که مشکلات در سطح دانشگاه و مخصوصاً دانشکده های اقماری با همت دانشجویان و همکاری و همفکری ایشان با مسئولین دانشکده ها قابل حل می باشد.

سپس جناب آقای دکتر ساکی رئیس محترم دانشکده در مورد زندگی خوابگاهی و دانشجویی با توجه به سوابق و تجربیات خود در این حوزه ایراد سخن فرمودند. ایشان با تأکید بر رفاه دانشجویان خواسستار همکاری بیش از پیش پرسنل و دانشجویان شده و اشاره به این نکته داشتند که با همکاری و همفکری دانشجویان است که کیفیت خدمات بهبود می یابد. درادامه به رشته صنایع غذایی پرداخته و از ماهیت عملی رشته تحصیلی برای دانشجویان گفته و قول مساعد دادند که بازدیدهای علمی از کارخانجات معتبر خارج استان و همچنین دعوت از رتبه های برتر آزمون ارشد صنایع غذایی و مدیران کارخانجات معتبر جهت سخنرانی و معرفی کلیات رشته و بازار کار دعوت به عمل آید.

پس از ایشان جناب آقای دکتر کرمی معاون محترم دانشکده بر عملی بودن ماهیت رشته تأکید داشته و خواستار فعالیت بیشتر دانشجویان صنایع غذایی شدند. از انجا که ایشان در کمیته صدور پروانه با معاونت غذا و دارو همکاری داشته و عضو می باشند به مراحل صدور پروانه کسب و تأسیس کارگاه یا کارخانه صنایع غذایی و شرایط آن پرداخته و دانشجویان را به فعالیت عملی تشویق نمودند.

در ادامه تنی چند از دانشجویان به بیان مشکلات خوابگاه پرداخته که قول مساعد جهت رفع هرچه سریعتر آن به ایشان داده شد.

لازم به ذکر است قبل از نشست مدعوین از هردو خوابگاه بازدید به عمل آورده و از نزدیک  تغییرات به وجود آمده در تابستان گذشته را ملاحظه فرمودند.