اطلاعیه درس افزار

15 04 2020 02:42
کد خبر : 6706979
تعداد بازدید : 12

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت مشاوره و طرح مشکلات خود در خصوص سامانه درس افزار دانشگاه بوعلی سینا مربوط به دانشکده صنایع غذایی می توانید با شماره های زیر با آقای عباسی تماس بگیرید.

شماره مستقیم : 8134510678

شماره دانشکده: 8134506264 داخلی 206

شماره همراه: 09183191538