اخبار

دانشکده صنایع غذایی پیرو جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی نسبت به تجهیز و بروزرسانی آزمایشگاه های خود ، با حمایت مسئولین محترم دانشگاه، اقدامات زیر را انجام داده است. خرید دستگاه های مهمی چون ...

دوشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعیه ها