news

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت مشاوره و طرح مشکلات خود در خصوص سامانه درس افزار دانشگاه بوعلی سینا مربوط به دانشکده صنایع غذایی می توانید با شماره های زیر با آقای عباسی تماس بگیرید. شماره...

Wed, 15 Apr 2020 14:42

notices