قابل توجه دانشجویان ورودی 95

 
کد خبر: 6084    1395/10/14

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته یا تغییر رشته داخلی ورودی سال تحصیلی96-1395  می رساند:

ابتدا فرم(سه برگی) درخواست مذکور را از اداره آموزش دانشکده تحویل گرفته و پس از تکمیل بند اول آن و درج عنوان و کدرشته مورد تقاضا و همچنین کد ملی خود آن را  در اسرع وقت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 با توجه به نوع درخواست به واحدهای زیر تحویل نمایند.

1- دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته می بایست فرم درخواست خود را به واحد پذیرش و ثبت نام واقع در سازمان مرکزی- مدیریت امور آموزشی-اتاق 48 تحویل نمایند.

2- دانشجویان متقاضی تغییر رشته داخلی می بایست فرم درخواست را به کارشناس دانشکده مربوطه خود در مدیریت امور آموزشی-اتاق های 35 و 38 تحویل دهند.

لازم به ذکر است به درخواست هایی که پس از تاریخ مذکور واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد پذیرش و ثبت نام 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند