برگزاری جلسه کارگروه ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی شهرستان بهار

 
کد خبر: 16272    1397/06/27

با حضور معاون محترم سیاسی فرمانداری شهرستان بهار و نمایندگان ادارت و ارگان های مربوطه و نیروی محترم انتظامی، جلسه کارگروه ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی شهرستان در دفتر ریاست دانشکده صنایع غذایی برگزار گردید. در این جلسه که در رابطه با خوابگاه جدید دانشکده به درخواست دانشکده صنایع غذایی تشکیل شده بود، مراحل تجهیز و آماده سازی خوابگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از اتمام جلسه اعضای حاضر به خوابگاه رفته و از نزدیک در جریان پیشرفت کار و خوابگاه قرار گرفتند. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند