برگزاری امتحانات پایان ترم

 
کد خبر: 15927    1397/04/04

طبق تقویم آموزشی امتحانات پایان ترم در دانشکده صنایع غذایی بهار در حال انجام بوده که در طول این امتحانات جناب آقای دکتر بنی اردلان، مشاور محترم رئیس دانشگاه بوعلی سینا و رئیس پردیس واحدهای اقماری دانشگاه بوعلی سینا از روند برگزاری و نحوه برنامه ریزی این امتحانات بازیدی به عمل آورده و جویای چگونگی برگزاری آن گردیدند که در نتیجه از روند برگزاری این امتحانات رضایت خود را ابراز نمودند. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند