درباره

دانشکده صنایع غذایی در 1390 راه اندازی و در مهر ماه سال 1391 به صورت رسمی تاسیس و با پذیرش بیش از 60 دانشجو شروع به کار نمود.

دانشکده صنایع غذایی بهار در تاریخ 26/06/1390 موافقت قطعی جهت تأسیس را از وزارت علوم، تحقیقات  و فن آوری دریافت و از نیمسال دوم سال تحصیلی91-1390 اقدام به پذیرش 23 دانشجوی دختر نمود. که این تعداد در سال 92-1391 به 60 دانشجو افزایش و در 4 سال اخیر هر ساله با پذیرش بیش از 30 دانشجو در حال حاضر با تعداد 130 دانشجو و 5 عضو هیات علمی دائم و یک دانشجوی دکتری بورسیه و در مقطع کارشناسی به کار خود ادامه می دهد.در سالهای 94 و 95 با دانش آموخته شدن 83 دانشجو این دانشکده اولین دانش آموختگان خود را تربیت نموده و به بازار کار و مقاطع تحصیلی عالیه معرفی نمود. دانشکده صنایع غذایی ابتدا با سرپرستی آقای دکتر غلامرضا شعبانی بهار در زمان ریاست آقای دکتر زلفی گل اداره می شد که با تغیر ریاست دانشگاه بوعلی به ریاست آقای دکتر غلامی ایشان نیز آقای دکتر محمد سیاری را به عنوان رئیس دانشکده معرفی و تعیین نمودند. و در حال  حاضر در حوزه مدیریتی دانشکده 4 عضو غیر هیأت علمی، 4 عضو دائم هیأت علمی و یک دانشجوی دکتری   بورسیه مشغول به کار می باشند.

اساتیدی که به غیر از اعضای هیأت علمی دانشکده بوده و به تدریس دروس عمومی و پایه دانشجویان می پردازند از اساتید گروه های مختلف دانشگاه بوعلی می باشند که از این نظر با دانشکده همکاری دارند. دروس اصلی و تخصصی را نیز اعضای هیأت علمی دانشکده به عهده دارند.

   دانشکده های اقماری و یا همان پردیس دانشگاه بوعلی به منظور استفاده بهتر از پتانسیل های دانشگاه بوعلی تأسیس شدند.

دانشکده صنایع غذایی بهار در ابتدا و ورودی خیابان امام خمینی (ره) شهر بهار و روبروی مسجد باب الحوائج(علیه سلام)واقع شده و از نظر فاصله با دانشگاه بوعلی بدلیل قرارگیری دو شهر همدان و بهار در فاصله نزدیک به هم در حدود 15 کیلومتر فاصله دارند.

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند