معاون دانشکده

دکتر مصطفی کرمی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیارصنایع غذایی
ایمیل:  mkarami@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/m-karami/
تلفن:  34506264-081
تلفن داخلي:  207
آدرس:  همدان-شهر بهار- ابتدای خیابان امام خمینی (ره)- دانشکده صنایع غذایی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند