ریاست دانشکده

دکتر محمد سیاری
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  sayyari_m@yahoo.com
تلفن:  34506264 - 081
تلفن داخلي:  204
آدرس:  همدان-شهر بهار- ابتدای خیابان امام خمینی (ره)- دانشکده صنایع غذایی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند